RIET JAGER - textielkunstenares, ontwerpster

1921 - 1996

riet jager

biografie

informatie

foto's

vroemen entree

Riet Jager heeft nooit iets gemaakt wat zij niet leuk vond om te maken. En als het aldoende onleuk werd, als het verflauwde, verbleekte, werd het uitgehaald of niet afgemaakt of niet eens begonnen. Nooit heeft zij zich door iets anders laten leiden dan door wat zij zelf mooi, lieflijk, sterk, goed, alle moeite waard en 'aardig' vond. Dat is de meest redelijke en de aardigste vorm van zelfbehoud die ik ken.

Huub Oosterhuis, 1989

wandkleden

textielapplicaties

kralenapplicaties

schilderijen

objecten

tekeningen