GRAFIEK
Tijdens zijn jaren aan de Jan van Eyckacademie heeft Mathieu zich bekwaamd in de grafishe technieken zoals o.a. de etstechniek, de kopergravure en de hout- en linoleumsnede. Hij had een grote voorkeur om een beeld weer te geven in lijn of in verschillende grijstinten. In de vijftiger jaren verwierf hij een beurs in de vorm van een studiereis naar Italië. Gedurende zijn hele leven bleef de passie en voorliefde voor het grafische element in de kunst een grote rol spelen in zijn werk. Hij liet nooit een kans onbenut kennis te nemen van het grafische werk van collega- kunstenaars, ongeacht of deze nu reeds wereldfaam verworven hadden of dat het mensen waren uit zijn eigen directe omgeving die eveneens met deze technieken vertrouwd waren. Zo ontleende hij bijzonder veel genoegen aan het aanschouwen en bestuderen van de prenten van Rembrandt, en de landschapsetsen van Rembrandts vriend en tijdgenoot Hercules Seghers, van de Spaanse 19e eeuwse kunstenaar Goya, zowel als van latere 20e eeuwse grote meesters als Picasso, Chagall, Raoul Dufy, David Hockney en vele anderen.

geboortekaartje joris - ets / moeder met kind - ets aquatint

landschap - ets / vrouw te paard - ets

stilleven - ets aquatint

kopie van oude gravure - kopergravure

vrije kopie naar middeleeuwse gravure - kopergravure

danseresje - kopergravure

stella maris - kopergravure

gloria in excelsis deo - kopergravure

twaalf apostelen - kopergravure

de twaalf maanden - kopergravure

moeder en kind I - houtsnede

moeder en kind II - houtsnede

joris en de draak - houtsnede

communieprentje lucas - houtsnede

bijbelse voorstelling - houtsnede / houtsnede uit 1957

twee vrouwen - houtsnede / russisch verhaal - houtsnede

beweging vanuit het donker centrum - linoleumsnede

home | entree | biografie | gerelateerd | tekeningen | grafiek | typografie | hommage | schilderijen | foto's | links | contact