TEKENINGEN
Mathieu was een voortreffelijk en zeer getalenteerd tekenaar. Zijn streven was om in lijn en dan nog met zo weinig mogelijk lijnen de gewenste vorm weer te geven. Hij was zeer geraakt door de tekeningen van kunstenaars zoals b.v. Rembrandt van Rijn, Ingres, Giacometti, Kokoschka en Matisse. De tekening of schets was voor hem de basis waaruit een kunstwerk ontstond. In de schets waren de kenmerken van kleur en compositie van kleur voor het latere schilderij of ontwerp al aanwezig. Gedurende zijn leven heeft Mathieu vele tekeningen en schetsen gemaakt. Vooral zijn omgeving en de mensen uit zijn omgeving stonden hiervoor model. Ondanks zijn ontwikkeling naar het abstracte schilderij is hij altijd blijven tekenen naar de natuur, en dan vooral toch met de mens als onderwerp. De tekeningen ademen een diep respect voor de geportretteerde en geven een diepere betekenis weer van de psyche en het karakter van het model. Tevens is het onmiskenbaar dat 'iets' van de eigenschappen van hemzelf zich spiegelen in de uitdrukking op de gezichten en houdingen van de geportretteerden. Dit in combinatie met een bijna feilloos gevoel voor compositie en waarneming maken dat zijn tekeningen een bijzondere plaats innemen in zijn artistieke nalatenschap.

riet: I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV -

XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - XXII - XXIII - XXIV - XXV

ferd veelenturf: I - II - III - IV - V - VI - VII / dries engelen / lucas / raine

maaike I / maaike II / noud verhoeven / gonny jansen: I - II - III

ton van der stap I / ton vanderstap II / mevrouw lau I / mevouw lau II

onbekende vrouw / leo van der heijden I / leo vander heijden II

joris: I - II - III - IV / frans grummer / huub oosterhuis I / huub oosterhuis II

kees v.d. vosse I / kees v.d. vosse II / fons smeets

vioolspeler I / vioolspeler II / harrie kranen: I - II - III - IV - V - VI

onbekende oude man / zelfportret mathieu / portret riet / portret ibi

mathieu damoiseaux / maud: I - II - III - IV / rob heckers I / rob heckers II

gène damoiseaux: I - II - III - IV / tekening 1944 / man op sofa

portret man I - II - III - IV / man zittend: I - II - III - IV

naakt: I - II - III - IV - V / schets vrouw / vrouw in stoel / vrouw op sofa

vrouw zittende: I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX

vrouw staande: I - II - III