KINDERLEEDSJES
Eus eige leedsjes

Dr. Charles Thewissen. Bloemlezing van Maastrichtse volksliedjes met illustraties van Mathieu Vroemen.

Maastricht MCMLXVIII

De bloemlezing “Eus eige leedsjes” samengesteld door Dr. Charles Thewissen, geillustreerd door Mathieu Vroemen die ook de lay-out verzorgde is gedrukt op de offsetpersen van Schrijen-Lippertz Voerendaal.

De opdracht tot samenstelling en uitgave gaf de ENCI bij gelegenheid van het in gebruik nemen van de achtste cementoven in het jaar negentienhonderdachtenzestig.
< vorige | overzicht | volgende >