ZINKWIT 90 JARIG BESTAAN GEDENKBOEK
Het zinkwit gedenkboek is uitgegeven naar aanleiding van het 90-jarig bestaan van de zinkwitindustrie in Nederland. Het boek is samengesteld door de heer Drs. A. Smeets die tevens voor een groot gedeelte de fotografie verzorgd heeft. De typografische vormgeving was geheel in handen van Mathieu Vroemen.

In verband met het feit, dat de eerste bedrijven in Eijsden tot stand kwamen en deze bedrijven nog tot op heden ten dage in deze gemeenschap een rol spelen, heeft de samensteller zowel in de tekst als in de illustraties het Eijsdense volksleven tot achtergrond gekozen bij het beschrijven van de geschiedenis van de industrie.

omslag
een pagina opengeslagen
dwarsdoorsnede van de lay out
< vorige | overzicht | volgende >